Lamor Ukraine надає послуги з проведення комплексного екологічного моніторингу. Об`єкт моніторингу – економічна та будь-яка інша діяльність, її результати, що здатні вплинути на стан навколишнього