Lamor Ukraine надає послуги з проведення комплексного екологічного моніторингу.

Об`єкт моніторингу – економічна та будь-яка інша діяльність, її результати, що здатні вплинути на стан навколишнього середовища, природних об`єктів тощо.

Комплексний екологічний моніторинг зазвичай проводиться задля попередження надзвичайних ситуацій природного та технологічного походження (вибухи, пожежі, забруднення) в межах населених пунктів та промислових територій, а також для перевірки належних санітарних умов для безпеки населення на основі дослідження середовища та його компонентів. Виявлене забруднення поверхневих та грунтових вод, грунту та повітря в межах територій, де проводиться екологічний моніторинг, йде врозріз із соціально-економічними пріоритетами та політиками і унеможливлює повноцінне виконання державою своїх міжнародних зобов`язань в сфері захисту навколишнього природного середовища.

З огляду на вищезазначене та на основі чинного українського законодавства Lamor Ukraine пропонує надання послуг в рамках комплексного екологічного моніторингу, який передбачає формування детального підсумкового звіту, рекомендацій та пропозицій щодо організаційних, технологічних та соціальних заходів, спрямованих на усунення негативного впливу, зниження рівня соціальної напруги в регіоні, вдосконалення санітарних умов роботи та проживання і підтримання сталого розвитку територій.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД LAMOR 

приклади рішень у сфері проведення екологічного моніторингу:

  • Співпраця з компанією CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd, проведення оцінки екологічного стану та дослідження нафтового родовища (Китай)
  • Оцінка джерел забруднення на території промислової компанії СHAIDE & CHAIDE (Еквадор)
  • Екологічний\біотичний моніторинг у 2017 році для компанії EMSAEC (Exploraciones Mineras Andinas Ecuador Emsaec S.A.)
  • Надання технологічних послуг із збору аварійних розливів нафти та проведення заходів з ремедіації на території південної станції компанії  TECPECUADOR. Комплекс послуг передбачав розробку програми заходів з ремедіації, надання підсумкової оцінки та формування звіту.
  • Розробка програми заходів з ремедіації, підготовка звіту та підсумкової оцінки на основі проведених технологічних заходів  з ремедіації забрудненого грунту методом ex situ для компанії TECPECUADOR.
  • Комплекс послуг “Плани дій у надзвичайних ситуаціях та плани заходів з ремедіації для Campo Sacha, для компанії ÍO NAPO CEM.