Завантаження

Комплексний екологічний моніторинг

Lamor Ukraine надає послуги з проведення комплексного екологічного моніторингу.

Об`єкт моніторингу – економічна та будь-яка інша діяльність та, зокрема, її результати, що здатні вплинути на стан навколишнього середовища, природних об`єктів тощо. Комплексний екологічний моніторинг зазвичай проводиться задля попередження надзвичайних ситуацій природного та технологічного походження (вибухи, пожежі, забруднення) в межах населених пунктів та промислових територій, а також для перевірки належних санітарних умов для безпеки населення на основі дослідження середовища та його компонентів.

Виявлене забруднення поверхневих та грунтових вод, грунту та повітря в межах територій, де проводиться екологічний моніторинг, йде врозріз із соціально-економічними пріоритетами та політиками і унеможливлює повноцінне виконання державою своїх міжнародних зобов`язань в сфері захисту навколишнього природного середовища

З огляду на вищезазначене та на основі чинного українського законодавства Lamor Ukraine пропонує надання послуг в рамках комплексного екологічного моніторингу, який передбачає формування детального підсумкового звіту, рекомендацій та пропозицій щодо організаційний, технологічних та соціальних заходів, спрямованих на усунення негативного впливу, зниження рівня соціальної напруги в регіоні, вдосконалення санітарних умов роботи та проживання і підтримання сталого розвитку територій.

uk
en_US uk